Mühasibat xidmətləri

2018-10-30 17:35:19

Bir çox müəssisə bizi mühasibat uçotunun aparılmasında, maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında kömək göstərməyə çağırır. Bu, çox vaxt firmaların işçiləri işə götürmək və saxlamağından daha praktik və iqtisadi cəhətdən səmərəli bir həlldir. Bəzi hallarda, məsələn, əmək haqqı sənədlərinin hazırlanması, sahibi menecer, məlumatın məxfi və ya həssas olması səbəbindən bizdən kənar tərəf kimi istifadə etməyi seçə bilər.

Müştərilərimizə təqdim etdiyimiz mühasibat xidmətləri aşağıdakıları əhatə edə bilər:

- Mühasibat uçotunun bərpası

- Mühasibat uçotunun tam və ya qismən aparılmsı

- Yeni şirkətin açılmasında yardım və ilkin mühasibat uçotu sisteminin hazırlanması

- İlkin mühasibat sənədlərinin və hesabatların hazırlanması

- Elektron vergi xidmətlərinin göstərilməsi (hesabatların təqdim edilməsi)

- Mühasibat sisteminin kənardan (autsors) idarə edilməsi, kard uçotunun aparılması, əmək haqların hesablanması və hesabatların təqdim edilməsi

- Vergi öhdəlikləri və digər ödənişlərin hesablanması və ödənilməsi üzrə məsləhətlərin verilməsi

- Vergi və digər dövlət orqanlarında müştərinin maraq və hüquqlarının müdafiəsi

- Ayrı-ayrı maliyyə və vergi sxemlərinin hazırlanması və tətbiqi

- Şirkətin maliyyə analizi

- Müəssisənin maraqlarının dövlət orqanlarında təmsil edilməsi

Apply


Yuxarı