Mühasibat xidmətləri

2018-10-30 21:35:19

 

Bir çox müəssisə bizi mühasibat uçotu və uçotunun aparılmasında, maliyyə hesabatlarının hazırlanmasında kömək göstərməyə çağırır. Bu, çox vaxt firmalarımızın verə biləcəyi texniki hazırlıq, bacarıq və təcrübə dərəcəsi olan işçiləri işə götürmək və saxlamaqdan daha praktik və iqtisadi cəhətdən səmərəli bir həlldir. Bəzi hallarda, məsələn, əmək haqqı sənədlərinin hazırlanması, sahibi menecer, məlumatın məxfi və ya həssas olması səbəbindən bizdən kənar tərəf kimi istifadə etməyi seçə bilər.

Müştərilərimizə təqdim etdiyimiz mühasibat xidmətləri aşağıdakıları əhatə edə bilər:

Maliyyə hesabatlarının hazırlanması (tərtib tapşırıqları)

Maliyyə proqnozlarının hazırlanması Aylıq / rüblük / illik mühasibat

Uyğunlaşdırılmış Satış Vergisi (HST)

Dönüş Hazırlığı İşçilərin kompensasiya qayıtmasına hazırlıq

Apply


Yuxarı