QHT-lərdə maliyyə şəffaflığının artırılması

2006-cı ildə Açıq Cəmiyyət İnstitutu – Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçmişdir.

Yuxarı