Maliyyə mənbələrinin tapılması və onların idarə olunması

2005-ci il noyabr ayının 1-dən 2006-cı il may ayının 1-nə kimi Açıq Cəmiyyət İnstitutu-Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir. 

Yuxarı