Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına keçməsi ilə əlaqədar xidmətin göstərilməsi

2006-ci ildə Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir. 

Yuxarı